Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


LETTER TO THE EDITOR
Long non‐coding RNA MILNR1 retards colorectal cancer growth by inhibiting c‐Myc
Hao Gu, Yang Xia, Lili Guo, Zifei Wang, Shuang Wu, Yuan Xu, Yaqin Zhang, Jing Huang Yu, Lei Wang,lai Hu
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/22/2020   doi:10.1002/cac2.12079
REVIEW
T‐cell receptor repertoire analysis for the diagnosis and treatment of solid tumor: A methodology and clinical applications
Na Li, Jiani Yuan, Wenjia Tian, Lin Meng, Yongyu Liu
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/17/2020   doi:10.1002/cac2.12074
LETTER TO THE EDITOR
Clinical outcomes of coronavirus disease 2019 (COVID‐19) in cancer patients with prior exposure to immune checkpoint inhibitors
Qiuji Wu, Qian Chu, Hongyan Zhang, Bin Yang, Xudong He, Yahua Zhong, Xianglin Yuan, Melvin L.K. Chua, Conghua Xie
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/15/2020   doi:10.1002/cac2.12077
REVIEW
Single‐cell RNA sequencing in breast cancer: Understanding tumor heterogeneity and paving roads to individualized therapy
Shuning Ding, Xiaosong Chen, Kunwei Shen
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/12/2020   doi:10.1002/cac2.12078
LETTER TO THE EDITOR
Construction of an integrated prognostic classifier model for predicting the efficacy of immune checkpoint inhibitor therapy in non‐small cell lung cancer
Zhihuan Lin, Yaxiong Zhang
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/8/2020   doi:10.1002/cac2.12070
ORIGINAL ARTICLE
Tescalcin is an unfavorable prognosis factor that regulats cell proliferation and survival in hepatocellular carcinoma patients
Zhong‐Guo, Zhou, Jin‐Bin Chen, Rong‐Xin Zhang, Ling Ye, Jun‐Cheng Wang, Yang‐Xun Pan, Xiao‐Hui Wang, Wen‐Xuan Li, Yao‐Jun Zhang, Li Xu, Min‐Shan Chen
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/1/2020   doi:10.1002/cac2.12069
ORIGINAL ARTICLE
A phase I study of toripalimab, an anti‐PD‐1 antibody, in patients with refractory malignant solid tumors
Xiao‐Li Wei, Chao Ren, Feng‐Hua Wang, Yang Zhang, Hong‐Yun Zhao, Ben‐Yan Zou, Zhi‐Qiang Wang, Miao‐Zhen Qiu, Dong‐Sheng Zhang, Hui‐Yan Luo, Feng Wang, Sheng Yao, Rui‐Hua Xu
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/26/2020   doi:10.1002/cac2.12068
ORIGINAL ARTICLE
A nomogram for predicting overall survival in patients with low‐grade endometrial stromal sarcoma: A population‐based analysis
Jie Wu, Huibo Zhang, Lan Li, Mengxue Hu, Liang Chen, Bin Xu, Qibin Song
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/18/2020   doi:10.1002/cac2.12067
RESEARCH HIGHLIGHT
A safe and effective surgical navigation technique in laparoscopic radical gastrectomy: Indocyanine green‐mediated near‐infrared fluorescent imaging
Yan Qian, Shirong Cai
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/11/2020   doi:10.1002/cac2.12033
ORIGINAL ARTICLE
Modulating the Function of ABCB1: In Vitro and in Vivo Characterization of Sitravatinib, a Tyrosine Kinase Inhibitor
Yuqi Yang, Ning Ji, Chao-Yun Cai, Jing-Quan Wang, Zi-Ning Lei, Qiu-Xu Teng, Zhuo-Xun Wu, Qingbin Cui, Yihang Pan, Zhe-Sheng Chen
Cancer Communications 2020 40:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/11/2020   doi:10.1002/cac2.12040

<<    Page 1 of 29  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts ScholarOne Manuscripts to manage its submissions from Nov.1, 2019

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by Wiley

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China